Nyheder

FACELIFT AF PI CIRKELPLINTE OG BÆNKE – ET BYRUMS MØBEL SKAL OGSÅ VÆRE SMUKT BAGFRA!

Kan vi, hvorfor så ikke gøre det? Vi har valgt at redesigne på vore cirkulære/krumme bænke, og baseret på en gennemgående akselløsning er det lykkedes at reducere det synlige rygstål til stort set intet. Efter vores egen mening et smukkere møbel der også kan beundres bagfra – se mere her

AFFALD / KILDESORTERING I PARK & BYRUM

Omfanget af affaldssortering / kildesortering udbredes i flere byer fra den private kildesortering til også at omfatte samme affaldssortering / kildesortering i det offentlige rum. Med andre ord trækker vi den gode private adfærd ud i det offentlige rum. Vi ønsker i stigende grad at genanvende (recycle) så meget affald som muligt, og dermed medvirke til reduktion af klodens miljøbelastning. Om der ønskes 2, 3 eller 4 fraktioner kan vi med bl.a. URB-ES modellen tilbyde effektiv sortering i park & byrum – se mere her  

Intelligent rottefælde integreret i affaldskurv

Byer og parker plages desværre i stigende grad af rotter, som søger efter føde eller skjulesteder.

Med en intelligent rottefælde integreret i affaldsbeholderen er der intet behov for tilsyn af fælden, før der reelt er fangst. Desuden vil tilsynet ske umiddelbart efter fangst, så der ikke opstår lugtgener.

Se mere her...

Intelligent styring / tømning af byens affaldsbeholdere!

Hvert år anvender de danske kommuner millioner af kroner på tømning af byens affaldskurve. Det kombineret med fokus på rene byer og parker har bl.a. medført at G9 lancerer smart-sensor teknologi der monteret i affaldskurven melder om affaldsbeholderens status til driften… smart – intelligent og drifts optimerende!  Læs mere her

Se mere her...

Kube (Rum-i-Rum)

Vi indretter i stigende omfang vores byer og dens pladser med oplevelses inventar der skaber rum for fysisk udfoldelse eller møde mellem byens borgere. Kuben er et element i denne serie af inventar produkter, der har sit afsæt i ”Rum-i-Rum” tankegangen; altså et rum i det offentlige rum, hvor vi enkeltvis eller i grupper finder vores egen plads midt i byens travlhed. Et rum hvor vi kan nyde kaffen alene eller i samværet med vennerne. Kuben bliver det private rum i byens offentlige rum. 

Se mere her...

Reservoir for opsamling af overfladevand i genbrugsplast

Opsamling af overfladevand
I sammenhæng med udbygningen af området Hammar i Kristianstads kommune, Sverige har kommunen valgt at etablere magasin/ vand reservoir for opsamling af den stigende mængde overflade vand vi oplever. Reservoiret er etableret som et vandforløb konstrueret med spunsprofiler i materialet G9 Rustik.

Se mere her...

Ryslinge Høj- og Efterskole

I forbindelse med opførelsen af nyt spisehus på Ryslinge Høj- og Efterskole har G9 designet og produceret bordbænk forløb med plads til ca. 140 elever. Et bordbænk forløb med bred mahogni plank der brydes af gennemgående 40 mm EV stav.  Vi ønsker Ryslinge Høj- og Efterskole tillykke med spisehuset og de skønne nye omgivelser.    

Se mere her...

Nyt cykelprogram

G9 introducerer de simple og funktionelle cykelstativer i MOLS og THY serien. Som noget nyt introducerer vi nu også det minimalistiske cykellæn fra serien ALS.

Se mere her...

Nice sikrer promenaden

Efter tragedien i NICE den 15. juli 2016, hvor en lastbil påkørte en menneskemængde, har NICE sikret den kendte Promenade des Anglais med mere end 500 terrorsikrede pullerter af modellen ONE.

Se mere her...

Askebæger

Vidste du at cigaretskod uden sammenligning antalsmæssigt er den største affaldsfraktion i Danmark, når vi taler henkastet affald? Problematikken er særlig synligt de steder hvor vi venter som f.eks. ved busstationer, stoppesteder m.v. eller i forbindelse med forestående begivenheder hvor der er rygeforbud.

Se mere her...

Affaldssortering i park & byrum

Ingen tvivl om at vi går mod lang højere grad af affaldssortering i vore parker og byer. Affaldet skal sorteres i forhold til genbrug og den cirkulære tankegang. G9 har gennem flere år tilbudt affaldssortering i forhold til biologisk og ikke biologisk nedbrydelig affald. 

Se mere her...

Pukkelbænk – kombinerer bænk og bord

Tronholm er en møbelserie bestående af enkelt eller sammensatte møbelelementer der efter fantasi og behov kan sammensættes og udbygges. Seriens elementer bestående af cirkelbænke/plinte, borde, rette plinte og bænke er som Lego klodser en leg med fantasi og rum. 

Se mere her…        

Ingen vedligehold og langtidsholdbar løsning

Materialets gode egenskaber og muligheder for spil i farver og dimensioner betyder at EV planken i stigende omfang anvendes som beklædning af møbel og øvrigt inventar i uderum.

Se mere her...

Hegn - kombineret støjskærm

Effektiv afskærmning og støjskærm i et og samme produkt. WPC. Vedligeholdelsesfrit  hegn og støjskærm med en levetid på min. 30 år.  WPC fer-not profilerne er produceret af certificeret og sporbart, rent træ (70 %) og miljøplast (30 %). Støjreduktion: 15 db. Attraktiv økonomisk løsning på afskærmning for støj.

Se mere her...


Projekter

URBAN BLOCKS - RUM I BYRUM

Vi har videre udviklet begrebet RUM-I-RUM fra Kuberne til nu også at omfatte URBAN BLOCK system. En dynamisk og foranderlig tilgang til indretning af rum i byrummet. Urban Block er baseret på standard pallesystem og et møbelmodul der kan anvendes og sammensættes på en lang række måder og dermed hurtigt og enkelt skabe et nyt indtryk (element) i rummet. Urban blok kan også leveres med integrerede og selvvandende blomsterkasser. Se mere her 

Stormøbel i Holbæk

Som et led i Holbæks byfornyelse har G9 leveret et skræddersyet stormøbel til pladsen på Vestergade. Møblet er et 10 meter langt multifunktionelt og vedligeholdelsesfrit møbel, med plads til ca. 50 personer. Det skulpturelle møbel snor sig som et Z, og indbyder til en pause i byens rum. 

 

Ny indretning af Klostertorv Aarhus

KLOSTERTORV I AARHUS FORNYET MED BL.A. NYT BYRUMSIVENTAR
Klostertorv i Aarhus er fornyet så det nu fremstår åbent og indbydende i samspil med torvets omliggende bygninger. Torvet er fornyet med bl.a. tilpassede cirkulære cykelstativer, affaldskurve og cirkulær bænk med bl.a. integreret lys, der tænder om aftenen sammen med den øvrige gadebelysning, og belyser arealet omkring og under bænken. Se mere her

Søndertorv, Aabenraa

G9 har i samarbejde med ADEPT arkitekter, udviklet en skulpturel bænk til det historiske Søndertorv i Aabenraa. Resultatet er en skræddersyet bænk, der har en visuel sammenhæng med de pæne gader omkring Søndertorv, der skal sikre at torvet fremstår som en hel plads og som et fundament for den historiske Fredseg.

Mobil affaldstrailer, Roskilde

G9 har i samarbejde med Roskilde kommune, udviklet en mobil og tilpasselig affaldstrailer, som skaber fokus på, at få borgerne til at sortere affald. Resultatet er en affaldsløsning, som er ideél til større musik- eller kulturarrangementer i parker eller til f.eks. en vejfest.

 

Israels Plads, København

Indretning på historisk og markant plads i København. Vi har i samarbejde med COBE arkitekterne København designet og produceret pladsens nye cirkelbænke. 

Lihme Bytorv, Skive

G9 har i samarbejde med LABLAND arkitekter, udviklet et vedligeholdelsesfrit og miljørigtigt opholdsmiljø til bytorvet i Lihme. Resultatet er et skræddersyet bænkforløb, der skal sikre at torvet også i fremtiden bliver et naturligt samlingspunkt for borgerne i byen.

Dynamisk skolegård

I samarbejde med Randers Realskole har G9 designet og udviklet et kombineret forløb af plinte/bænk og borde og i 2 niveauer, krydret med "private rum" i form af siddetønder.

Varsparken i Malmø, Sverige

Ønsket om at skabe en ny vedligeholdelsesfri oplevelses park i bydelen Västra Hamnen i Malmø, udviklede G9 i samarbejde med arkitekter fra C stad och landskap.

Ny Burlunden, Dragør

Udflytter børnehaven Ny Burlunden, Dragør indrettet med vedligeholdelses fri plank i udearealerne. Trapper, stier, legearealer/opholdsarealer er udlagt med G9 Rustik plank.

Finlandsparken, Vejle

Et af Danmarks største renoveringsprojekter af almennyttig boligbyggeri, Finlandsparken i Vejle, blev bl.a. gennemført med brug af bl.a. recyclingplast i udearealerne.

Fornyelse af Skovshoved Havn

22. maj 2016 blev den nyrenoverede Skovshoved Havn indviet efter ca. 3 års byggeri.  Nye molearealer og plads til dobbelt så mange både, samt et væld af nye aktivitetsmuligheder i og omkring havnen, er rammerne for den nye Skovshoved Havn...


Kunst i rummet