Nyheder

Pukkelbænk – kombinerer bænk og bord

Tronholm er en møbelserie bestående af enkelt eller sammensatte møbelelementer der efter fantasi og behov kan sammensættes og udbygges. Seriens elementer bestående af cirkelbænke/plinte, borde, rette plinte og bænke er som Lego klodser en leg med fantasi og rum. Se mere her…        

Ingen vedligehold og langtidsholdbart løsning

Materialets gode egenskaber og muligheder for spil i farver og dimensioner betyder at EV planken i stigende omfang anvendes som beklædning af møbel og øvrigt inventar i uderum... se mere her...

Affaldssortering i park & byrum

Ingen tvivl om at vi går mod lang højere grad af affaldssortering i vore parker og byer. Affaldet skal sorteres i forhold til genbrug og den cirkulære tankegang. G9 har gennem flere år tilbudt affaldssortering i forhold til biologisk og ikke biologisk nedbrydelig affald. Nyeste produkt er nu klar til park & byrum. 

Automatiske hæve-sænke pullerter sikre bussluser....

Automatisk hæve-sænke pullerter anvendes i stigende omfang som adgangsregulering i det offentlige og private rum. Bl.a. sikre styring af bussluser med hæve-sænke pullerter en hurtigere og midigere kollektiv trafik. Læs mere om etablering af bussluser med automatisk hæve-sænke pullerter her   

TUBEN – VÆLTER I AFFALD!

Tuben er en affaldsbeholder designet og udviklet for bl.a. person- og lastvogn trafik. Kør hen til tuben og kast affaldet ind. Resultaterne er ganske enkelte imponerende… tuben vælter i affald! Se tuben her

Neon - The new urban design concept

Enestående mulighed for lyssætning i byrum m.v. Med NEON hæve-sænke pullert kan du foruden at styre lys også styre pullerten... se mere her    

NYHED! Kantafgrænsning

Vi har udvidet vores program af materialer til kantafgrænsning. Foruden vore kendte produkter i genbrugsplast, tilbyder vi også et bredt program i aluminium, sort plast, og cortenstål. I forhold til særlige projekter tilbyder vi fortsat individuelt tilpassede løsninger.  


Projekter

Lihme Bytorv, Skive

G9 har i samarbejde med LABLAND arkitekter, skabt et vedligeholdelsesfrit og miljørigtigt opholdsmiljø til bytorvet i Lihme. Resultatet er et skræddersyet bænkforløb, der skal sikre at torvet også i fremtiden bliver et naturligt samlingspunkt for borgerne i byen.

Finlandsparken, Vejle

Et af Danmarks største renoveringsprojekter af almen bolig byggeri, Finlandsparken i Vejle, blev bl.a. gennemført med brug af bl.a. recyclingplast i udearealerne.

Ny Burlunden, Dragør

Udflytter børnehaven Ny Burlunden, Dragør indrettet med vedligeholdelses fri plank i udearealerne.Trapper, stier, legearealer/opholdsarealer er udlagt med G9 Rustik plank.

Varsparken i Malmø, Sverige

Ønsket om at skabe en ny vedligeholdelsesfri oplevelses park i bydelen Västra Hamnen i Malmø, udviklede G9 i samarbejde med arkitekter fra C stad och landskap.

 

Dynamisk skolegård

I samarbejde med Randers Realskole har G9 designet og udviklet et kombineret forløb af plinte/bænk og borde og i 2 niveauer, krydret med "private rum" i form af siddetønder.

Israels Plads, København

Indretning på historisk og markant plads i København. Vi har i samarbejde med COBE arkitekterne København designet og produceret pladsens nye cirkelbænke. 


Dansk design og håndværk når der udvikles produkter til indretning af byrumsinventar med fokus bordbænkesæt, bænke, plinte, cyklisme, cykelstativer, cykeloverdækning, affaldsbeholder og papirkurve, forarbejdet stål eller corten stål. Indretning og design af landskab med bæredygtige produkter i genbrugsplast, som f.eks. græsarmering, støjværn, pullert, steler og belægnings plank.

G9 landskab . park & byrum as designer og udvikler produkter for park & byrum. Programmet omfatter et bredt produktprogram inden for Park og Byrumsinventar, et produktprogram der bl.a. indeholder: ”Bænke, cykelstativer, pullerter, affaldsbeholdere, papirkurve , støjværn, græsarmering mm.”.  Med fokus på bl.a. danske håndværk, lang levetid og minimal vedligeholdelse designer og producerer vi bænke, plinte og Bordbænkesæt. Med dansk design og lokal produktion sikre vi at vore produkter altid opnår den bedst mulige kvalitet. Igennem mere end 15 år har vi tilbudt løsninger indenfor bænke, plinte, affaldsbeholdere, bordbænksæt der baserer sig på vedligeholdelsesfrie løsninger og tilpasses dansk design tradition og håndværk.  

Produkt programmet indenfor landskabsarkitektur er overvejende baseret på bæredygtighed, med speciale i recyclingsplast / genbrugsplast. Vore produkter som bl.a. omfatter plank, rundstolper, brædder i genbrugsplast, græsarmering, kantafgræsning m.v. er bæredygtige og bidrager til det bæredygtige princip der tilgodeser ressourcehensyn, genanvendelse og klimaforhold. I modsætning til traditionelle løsninger med f.eks. hårdttræ tilbyder vi tilsvarende løsninger baseret på indsamlet og genanvendt plastik, der foruden principper om genanvendelighed, også har markante fordele idet materialerne ikke kræver vedligeholdelses og desuden har en markant længere levetid. Foruden vort speciale i bæredygtigt genbrugsplast, tilbyder vi individuelle løsninger i forarbejdet stål til f.eks. kantafgræsninger og øvrige specialopgaver.

Vi udvikler kontinuerligt vores produktprogram i bestræbelserne på at kunne opfylde vores kunders behov. Vi afprøver nye og anvender kendte materialer som f.eks.  Corten stål, der anvendes i forbindelse med affaldsbeholder, pullerter og kantafgræsning mv.  

Med udgangspunkt i vore kunder og samarbejdspartner designer og udvikler vi løsninger for park & byrum. Vi stiller krav til vort design og mener grundlæggende, at design handler om balance mellem praktisk anvendelighed, komfort og kvalitet. Vi udfordrer gerne traditionerne med det sigte, at skabe nye muligheder for at designe og indrette det offentlige eller private rum. Med inspiration fra kunder, arkitekter, designere m.fl. er vores projektafdeling altid parat til at afprøve ideen og forfølge den fra papir til det fysiske produkt. G9 repræsenterer i Danmark verdens førende producent af fuldautomatiske pullerter. Pullerter er i stigende omfang den foretrukne løsning i forbindelse med sikring af det offentlige eller private rum. Vort produkt program omfatter pullerter og bomme til ethvert formål for sikring og adgangsregulering.