Nyheder

Nyhed: PLATO-serien

Serien består af en række sammenførende moduler der kan kombineres efter ønske og i forhold til projekt. Plato kan naturligvis beklædes med vedligeholdelsesfri materiale som f.eks. EV eller genbrugsplast.

2-etagers cykelparkering

2ParkUp etage-cykelparkering gør det muligt at parkere op til 3 gange så mange cykler på samme areal, sammenlignet med traditionel cykelparkering. 

Den øverste etage er stabil, sikker og betjenes ubesværet med løftehjælp fra skjult gasfjeder. Etageparkeringen kan integreres i åbent eller lukket overdækning og udstyres med ladestation til opladning el- og ladcykler.

FACELIFT AF PI CIRKELPLINTE OG BÆNKE – ET BYRUMS MØBEL SKAL OGSÅ VÆRE SMUKT BAGFRA!

Kan vi, hvorfor så ikke gøre det? Vi har valgt at redesigne på vore cirkulære/krumme bænke, og baseret på en gennemgående akselløsning er det lykkedes at reducere det synlige rygstål til stort set intet. Efter vores egen mening et smukkere møbel der også kan beundres bagfra – se mere her

Intelligent styring / tømning af byens affaldsbeholdere!

Hvert år anvender de danske kommuner millioner af kroner på tømning af byens affaldskurve. Det kombineret med fokus på rene byer og parker har bl.a. medført at G9 lancerer smart-sensor teknologi der monteret i affaldskurven melder om affaldsbeholderens status til driften… smart – intelligent og drifts optimerende!

Se mere her...


Indblik

AFFALD / KILDESORTERING I PARK & BYRUM

Omfanget af affaldssortering / kildesortering udbredes i flere byer fra den private kildesortering til også at omfatte samme affaldssortering / kildesortering i det offentlige rum. Med andre ord trækker vi den gode private adfærd ud i det offentlige rum. Vi ønsker i stigende grad at genanvende (recycle) så meget affald som muligt, og dermed medvirke til reduktion af klodens miljøbelastning. Om der ønskes 2, 3 eller 4 fraktioner kan vi med bl.a. URB-ES modellen tilbyde effektiv sortering i park & byrum – se mere her  

GENBRUGSPLAST - Alsidig og kreativ anvendelse

Genbrugsplast kan med fordel anvendes både kreativt, funktionelt og alsidigt. Det består af indsamlet og genanvendt miljøplast, der er omsmeltet og bearbejdet til en lang række profiler. Dette bæredygtige materiale muliggør projekter med meget lang levetid, ingen vedligeholdelse og et samspil med øvrige materialer, som skaber et spændende og anderledes udtryk. I det viste projekt er der anvendt ECHO genbrugsplast som møbel- og belægningsmateriale.

Kube (Rum-i-Rum)

Vi indretter i stigende omfang vores byer og dens pladser med oplevelses inventar der skaber rum for fysisk udfoldelse eller møde mellem byens borgere. Kuben er et element i denne serie af inventar produkter, der har sit afsæt i ”Rum-i-Rum” tankegangen; altså et rum i det offentlige rum, hvor vi enkeltvis eller i grupper finder vores egen plads midt i byens travlhed. Et rum hvor vi kan nyde kaffen alene eller i samværet med vennerne. Kuben bliver det private rum i byens offentlige rum. 

Se mere her...

Reservoir for opsamling af overfladevand i genbrugsplast

Opsamling af overfladevand
I sammenhæng med udbygningen af området Hammar i Kristianstads kommune, Sverige har kommunen valgt at etablere magasin/ vand reservoir for opsamling af den stigende mængde overflade vand vi oplever. Reservoiret er etableret som et vandforløb konstrueret med spunsprofiler i materialet G9 Rustik.

Se mere her...

URBAN BLOCKS - RUM I BYRUM

Vi har videre udviklet begrebet RUM-I-RUM fra Kuberne til nu også at omfatte URBAN BLOCK system. En dynamisk og foranderlig tilgang til indretning af rum i byrummet. Urban Block er baseret på standard pallesystem og et møbelmodul der kan anvendes og sammensættes på en lang række måder og dermed hurtigt og enkelt skabe et nyt indtryk (element) i rummet. Urban blok kan også leveres med integrerede og selvvandende blomsterkasser. Se mere her 

Nice sikrer promenaden

Efter tragedien i NICE den 15. juli 2016, hvor en lastbil påkørte en menneskemængde, har NICE sikret den kendte Promenade des Anglais med mere end 500 terrorsikrede pullerter af modellen ONE.

Se mere her...

Askebæger

Vidste du at cigaretskod uden sammenligning antalsmæssigt er den største affaldsfraktion i Danmark, når vi taler henkastet affald? Problematikken er særlig synligt de steder hvor vi venter som f.eks. ved busstationer, stoppesteder m.v. eller i forbindelse med forestående begivenheder hvor der er rygeforbud.

Se mere her...

Ingen vedligehold og langtidsholdbar løsning

Materialets gode egenskaber og muligheder for spil i farver og dimensioner betyder at EV planken i stigende omfang anvendes som beklædning af møbel og øvrigt inventar i uderum.

Se mere her...


Projekter

Bænk - Alfred Nobels Bro

I samarbejde med COBE Architects, MOE Rådgivende Ingeniører og Københavns Kommune kan vi endelig præsentere vores længste bænk til dato. Bænken er placeret på Alfred Nobels Bro, der forbinder Teglholmen og Enghave Brygge i Københavns sydhavn. Med sit unikke afsæt i broens geometrier indtager bænken med sine 70 meter en ubetinget førsteplads i design og konstruktion. Bro og bænk blev indviet søndag den 16. december 2018.

Ryslinge Høj- og Efterskole

I forbindelse med opførelsen af nyt spisehus på Ryslinge Høj- og Efterskole har G9 designet og produceret bordbænk forløb med plads til ca. 140 elever. Et bordbænk forløb med bred mahogni plank der brydes af gennemgående 40 mm EV stav.  Vi ønsker Ryslinge Høj- og Efterskole tillykke med spisehuset og de skønne nye omgivelser.    

Se mere her...

Stormøbel i Holbæk

Som et led i Holbæks byfornyelse har G9 leveret et skræddersyet stormøbel til pladsen på Vestergade. Møblet er et 10 meter langt multifunktionelt og vedligeholdelsesfrit møbel, med plads til ca. 50 personer. Det skulpturelle møbel snor sig som et Z, og indbyder til en pause i byens rum. 

 

Ny indretning af Klostertorv Aarhus

KLOSTERTORV I AARHUS FORNYET MED BL.A. NYT BYRUMSIVENTAR
Klostertorv i Aarhus er fornyet så det nu fremstår åbent og indbydende i samspil med torvets omliggende bygninger. Torvet er fornyet med bl.a. tilpassede cirkulære cykelstativer, affaldskurve og cirkulær bænk med bl.a. integreret lys, der tænder om aftenen sammen med den øvrige gadebelysning, og belyser arealet omkring og under bænken. Se mere her

Søndertorv, Aabenraa

G9 har i samarbejde med ADEPT arkitekter, udviklet en skulpturel bænk til det historiske Søndertorv i Aabenraa. Resultatet er en skræddersyet bænk, der har en visuel sammenhæng med de pæne gader omkring Søndertorv, der skal sikre at torvet fremstår som en hel plads og som et fundament for den historiske Fredseg.

Israels Plads, København

Indretning på historisk og markant plads i København. Vi har i samarbejde med COBE arkitekterne København designet og produceret pladsens nye cirkelbænke. 

Lihme Bytorv, Skive

G9 har i samarbejde med LABLAND arkitekter, udviklet et vedligeholdelsesfrit og miljørigtigt opholdsmiljø til bytorvet i Lihme. Resultatet er et skræddersyet bænkforløb, der skal sikre at torvet også i fremtiden bliver et naturligt samlingspunkt for borgerne i byen.

Dynamisk skolegård

I samarbejde med Randers Realskole har G9 designet og udviklet et kombineret forløb af plinte/bænk og borde og i 2 niveauer, krydret med "private rum" i form af siddetønder.

Varsparken i Malmø, Sverige

Ønsket om at skabe en ny vedligeholdelsesfri oplevelses park i bydelen Västra Hamnen i Malmø, udviklede G9 i samarbejde med arkitekter fra C stad och landskap.

Ny Burlunden, Dragør

Udflytter børnehaven Ny Burlunden, Dragør indrettet med vedligeholdelses fri plank i udearealerne. Trapper, stier, legearealer/opholdsarealer er udlagt med G9 Rustik plank.

Finlandsparken, Vejle

Et af Danmarks største renoveringsprojekter af almennyttig boligbyggeri, Finlandsparken i Vejle, blev bl.a. gennemført med brug af bl.a. recyclingplast i udearealerne.

Fornyelse af Skovshoved Havn

22. maj 2016 blev den nyrenoverede Skovshoved Havn indviet efter ca. 3 års byggeri.  Nye molearealer og plads til dobbelt så mange både, samt et væld af nye aktivitetsmuligheder i og omkring havnen, er rammerne for den nye Skovshoved Havn...


Kunst i rummet

Jan Agerbo

Der er skulptører, der arbejder meget formelt undersøgende form, rum og masse. Og så er der skulptører, hvor disse undersøgelser kun er et middel til at synliggøre indre tilstande. Hvor førstnævntes skulpturer har det med at være konkret abstrakte, er sidstnævntes ofte figurative og i hvert fald ekspressive.

Dansk design og håndværk når der udvikles produkter til indretning af byrumsinventar med fokus bordbænkesæt, bænke, plinte, cyklisme, cykelstativer, cykeloverdækning, affaldsbeholdere og papirkurve, forarbejdet stål eller corten stål. Indretning og design af landskab med bæredygtige produkter i genbrugsplast, som f.eks. græsarmering, støjværn, pullert, steler og belægnings plank.

G9 landskab . park & byrum a/s designer og udvikler produkter for park & byrum. Programmet omfatter et bredt produktprogram inden for Park og Byrumsinventar, et produktprogram der bl.a. indeholder: ”Bænke, cykelstativer, pullerter, affaldsbeholdere, papirkurve , støjværn, græsarmering mm.”.  Med fokus på bl.a. danske håndværk, lang levetid og minimal vedligeholdelse designer og producerer vi bænke, plinte og Bordbænkesæt. Med dansk design og lokal produktion sikre vi at vore produkter altid opnår den bedst mulige kvalitet. Igennem mere end 15 år har vi tilbudt løsninger indenfor bænke, plinte, affaldsbeholdere, bordbænksæt der baserer sig på vedligeholdelsesfrie løsninger og tilpasses dansk design tradition og håndværk.  

Produkt programmet indenfor landskabsarkitektur er overvejende baseret på bæredygtighed, med speciale i recyclingsplast / genbrugsplast. Vore produkter som bl.a. omfatter plank, rundstolper, brædder i genbrugsplast, græsarmering, kantafgræsning m.v. er bæredygtige og bidrager til det bæredygtige princip der tilgodeser ressourcehensyn, genanvendelse og klimaforhold. I modsætning til traditionelle løsninger med f.eks. hårdttræ tilbyder vi tilsvarende løsninger baseret på indsamlet og genanvendt plastik, der foruden principper om genanvendelighed, også har markante fordele idet materialerne ikke kræver vedligeholdelses og desuden har en markant længere levetid. Foruden vort speciale i bæredygtigt genbrugsplast, tilbyder vi individuelle løsninger i forarbejdet stål til f.eks. kantafgræsninger og øvrige specialopgaver.

Vi udvikler kontinuerligt vores produktprogram i bestræbelserne på at kunne opfylde vores kunders behov. Vi afprøver nye og anvender kendte materialer som f.eks.  Corten stål, der anvendes i forbindelse med affaldsbeholder, pullerter og kantafgræsning mv.  

Med udgangspunkt i vore kunder og samarbejdspartner designer og udvikler vi løsninger for park & byrum. Vi stiller krav til vort design og mener grundlæggende, at design handler om balance mellem praktisk anvendelighed, komfort og kvalitet. Vi udfordrer gerne traditionerne med det sigte, at skabe nye muligheder for at designe og indrette det offentlige eller private rum. Med inspiration fra kunder, arkitekter, designere m.fl. er vores projektafdeling altid parat til at afprøve ideen og forfølge den fra papir til det fysiske produkt. G9 repræsenterer i Danmark verdens førende producent af fuldautomatiske pullerter. Pullerter er i stigende omfang den foretrukne løsning i forbindelse med sikring af det offentlige eller private rum. Vort produkt program omfatter pullerter og bomme til ethvert formål for sikring og adgangsregulering.