Landskab og produkter til landskabsarkitektur

Produkter til anlæg af landskab med fokus på bæredygtigt genbrugsplast.

Gennem mere end 15 år har vi udviklet vores program af produkter til landskabsarkitektur. Særlig fokus har vi på bæredygtige løsninger baseret på især genbrugsplast. Nye produktgrupper kommer til og vi tilstræber altid at finde nye og spændende produkter/løsninger, der giver landskabsarkitekter m.fl. mulighed for at designe og skabe bæredygtige og vedligeholdelsesfrie rum og landskaber til glæde for kunden og brugerne.

Vi håber, du finder vores program interessant.

Produkter i genbrugsplast

Trafik og vej

Kantafgrænsning

Græsarmering

Belægning

Vand- og vådområder

Hegn og afskærmning

Materialer

Bredt sortiment

Vi producerer og forhandler produkter til anvendelse i det åbne landskab indenfor kategorierne genbrugsplast, trafik og vej, kantafgrænsning, græsarmering, belægning, vand- og vådområder, hegn og afskærmning samt diverse hjælpematerialer.

Det åbne landskab er vigtigt for samfundet og dermed hverdagen for mange mennesker, idet det omfatter grønne rum, infrastruktur og åndehuller. Vi er ofte en aktiv medspiller i den tidlige projekteringsfase sammen med landskabsarkitekter og ingeniører. Derved bidrager vi aktivt til både medspil og modspil, som resulterer i at visioner bliver til anvendelig virkelighed.

Tingene hænger sammen

Vi ved at alting hænger sammen: Bygninger, landskab, funktion og æstetik. Samspillet med omgivelserne er afgørende for en velfungerende form og funktion. Kvalitet er vigtigt for det varige udtryk.

Når vi bringer produkter ud i det åbne landskab, skal bæredygtighed tænkes ind. Derfor producerer og forhandler G9 også et bredt program inden for genbrugsplast.

Kontakt os

Har du ideer og forslag til, hvorledes vi kan forbedre programmet, er du altid velkommen til at kontakte os. Uanset hvilket produkt du ønsker at anvende, er du altid velkommen til at kontakte os for prøver og rådgivning omkring anvendelse af det enkelte produkt/løsning.