BioGitter 2000

BioGitter On-top

BioGitter H

BioGitter GS

BioGitter G

Elefantsten - S400

Gummi græsarmering

Areal- og terrænarmering med græsarmering og elefant. Med G9´s Biogitter program er der græsarmering og terrænsikring produkter til en hver opgave.

Græsarmering og terræn armering anvendes i forhold med opbygning og sikring af terræn i forbindelse med tung trafik, personvogns trafik og etablering af P-arealer. Græsarmering og Biogitter anvendes også ved holde og vendepladser og private P-arealer. Græsarmeringen er støbte blokke i genbrugsplast af typen HDPE og HDPE/PP plast. Typen Biogitter 2000 er med dilatationsfuger så armeringen arbejder med belastningen. Især terræn armering og græsarmering ved tung belastning, kan med fordel armeres med Biogitter 2000.

Armeringen anvendes også ved etablering af natur- og gangstier og ved anlæggelse af normale stier, hvor terrænet ønskes armeret med græsarmering og Biogitter til terræn armering.

Biogitter, græsarmering On-top er en type der kan udlægges direkte på terrænet, uden forudgående bund etablering. En hurtig og effektiv terræn armering og græsarmering.

Armeringen anvendes også ved Ridebane / folde, festpladser, parker, festival, sikring af nedsivning golfbane—green, terrænsikring—tung belastning. BioGitter programmet med græsarmering og arealsikring omfatter alle typer i forhold til det ønskede belastningskrav.

I forhold til græsarmeringssten i beton er plasten betydelig lettere at arbejde med holdbarheden er ofte også længere.
Græsarmering opbygges som følgende: Arealet planeres med en hældning på 1-2%. Afhængig af belastningskravene etableres en bund på 20-40 cm. For optimal afvanding/nedsivning anbefales singles, 5-32 mm., eller knust beton og lignende ikke ”pakkende” materialer. Skærver og stabilgrus vil over tid, ved belastning pakke, og forhindre tilstrækkelig nedsivningsevne.
Efter bunden er etableret, kan der eventuelt udlægges Geotekstil (forbedre arealets bæreevne), hvorpå græsarmeringen / arealarmering udlægges. Armeringen kan også udlægges direkte på stabiliserede bund eller evt. med tyndt afretningslag – max 1 cm.

Bærelag:
Personvognstrafik: 20-25 cm.
Lastvogn / tung trafik: 40-50 cm.

Vi tilbyder 6 typer areal og græsarmering:
BioGitter 2000, BioGitter Ontop, BioGitter G, BioGitter GS, BioGitter H og typen elefantsten for meget krævende armering.

Lægge vejledning:
Arealet planeres med en hældning på 1-2%. Afhængig af belastningskravene etableres en bund på 20-40 cm. For optimal afvanding/ nedsivning anbefales groft grus eller skærver med kornstørrelse 5-32 mm.
Efter bunden er etableret efter ovenstående, udlægges armeringen, enten direkte på stabiliserede bund eller evt. med tyndt afretningslag – max 1 cm.

Optimale vækstbetingelser ved græs-armering:
For at sikre optimale vækstbetingelser for den efterfølgende græs, er det vigtigt, at den stabiliserede bund etableres på groft uvasket grus/ skræver med en kornstørrelse på 5-32 mm – evt. iblandet en god muld. Cellerne fyldes til max. 1 cm. fra overkant med en blanding af sand og muld. Der tilsås med robuste græs-arter egnet for den efterfølgende anvendelse af arealet (spørg evt. frø leverandøren). Det er vigtigt, at det tilsåede areal vandes og gødes i vækstperioden.

Armering med grus – ral – knust beton:
Bundlaget og den efterfølgende armering skal altid opbygges, så der sikres god vand gennemtrængning. Ønskes der ikke græs i armeringen, kan der f.eks. efterfyldes med ral, grus, granit m.v., hvilket medvirker til at armeringen opnår et unikt udtryk.

Udlægning:
1. Begynd lægningen med at placere øskerne i 2. plade over hægterne i 1. plade
2. Læg herefter elementerne række for række, fra venstre mod højre
3. Tilpasning kan foretages med rundsav, stiksav, håndsav, vinkelsliber m.v.
Ved armering af eksisterende græsarealer:
1. Klip plænen kort og afslut med at tromle godt med en tung tromle 2. Læg OnTop græsarmering ud og troml godt – det er ikke nødvendigt at efterfylde armerings hullerne (græsset vil hurtigt vokse op gennem armeringen). 3. Spred lidt gødskning for at fremme græsvæksten Læggevejledning på areal, der efterfølgende tilsås: 1. Troml arealet og tilså efter anvisning fra frøleverandøren. Tilså med egnet græs-frøblanding. 2. Hæng ON-TOP græsarmering sammen. Troml let efterfølgende. Hold arealet fugtigt for at fremme græsspring og vækst. 3. Klar til kørsel/belastning.