Græsarmering i genbrugsplast til flere formål

Græsarmering i genbrugsplast kan anvendes blandt andet i terræn i forbindelse med tung trafik, personvogn trafik og etablering af p-arealer. Kan også bruges på stier med let trafik og brandveje.

Med vores BioGitter program er der græsarmering og produkter til terræn sikring til enhver opgave. Græsarmering og terræn armering anvendes i forhold med opbygning og sikring af terræn i forbindelse med tung trafik, personvogns trafik og etablering af P-arealer.

Græsarmering og BioGitter anvendes også ved holde- og vendepladser samt private parkeringsarealer. Græsarmeringen er støbte blokke i genbrugsplast af typen HDPE og HDPE/PP plast. Typen BioGitter 2000 er med dilatationsfuger, så armeringen arbejder med belastningen. Især terræn armering og græsarmering ved tung belastning kan med fordel armeres med Biogitter 2000.

BioGitter 2000

BioGitter On-top

BioGitter H

BioGitter GS

BioGitter G

Elefantsten - S400

Gummi græsarmering

Areal- og terræn armering

Armeringen anvendes også ved etablering af natur- og gangstier samt ved anlæggelse af normale stier, hvor terrænet ønskes armeret med græsarmering og Biogitter.

Græsarmering On-Top er en type, der kan udlægges direkte på terrænet uden forudgående bund etablering. En hurtig og effektiv armering.

Armeringen anvendes også ved ridebaner, folde, festpladser, parker, festivaler og golfbaner i forbindelse med sikring af nedsivning ved golfbanens greenområder,. BioGitter programmet med græsarmering og arealsikring omfatter alle typer i forhold til det ønskede belastningskrav.

I forhold til græsarmeringssten i beton er plasten betydelig lettere at arbejde med og holdbarheden er ofte også længere.

Sådan anlægges græsarmering

Græsarmering opbygges som følgende:

 1. Arealet planeres med en hældning på 1-2%. Afhængig af belastningskravene etableres en bund på 20-40 cm. For optimal afvanding/nedsivning anbefales singles (5-32 mm) eller knust beton og lignende ikke ”pakkende” materialer. Skærver og stabilgrus vil over tid pakke sig ved belastning og dermed forhindre tilstrækkelig nedsivningsevne.
    
 2. Efter bunden er etableret, kan der eventuelt udlægges Geotekstil (forbedre arealets bæreevne), hvorpå græsarmeringen / arealarmering udlægges. Armeringen kan også udlægges direkte på stabiliserede bund eller evt. med tyndt afretningslag – max 1 cm.

Bærelag:
Personvognstrafik: 20-25 cm.
Lastvogn / tung trafik: 40-50 cm.

Vi tilbyder følgende produkter til areal- og græsarmering:

Optimale vækstbetingelser ved græs-armering

For at sikre optimale vækstbetingelser for den efterfølgende græs, er det vigtigt at den stabiliserede bund etableres på groft uvasket grus eller skærver med en kornstørrelse på 5-32 mm – evt. iblandet en god muld.

Cellerne fyldes til max. 1 cm. fra overkant med en blanding af sand og muld. Der tilsås med robuste græsarter egnet for den efterfølgende anvendelse af arealet (spørg evt. frø leverandøren). Det er vigtigt, at det tilsåede areal vandes og gødes i vækstperioden.

Armering med grus, ral og knust beton

Bundlaget og den efterfølgende armering skal altid opbygges, så der sikres god vandgennemtrængning. Ønskes der ikke græs i armeringen, kan der f.eks. efterfyldes med ral, grus, granit m.v., hvilket medvirker til at armeringen opnår et unikt udtryk.

Lægge græsarmering

 1. Begynd lægningen med at placere øskerne i 2. plade over hægterne i 1. plade
    
 2. Læg herefter elementerne række for række, fra venstre mod højre
     
 3. Tilpasning kan foretages med rundsav, stiksav, håndsav, vinkelsliber m.v.

Ved armering af eksisterende græsarealer

 1. Klip plænen kort og afslut med at tromle godt med en tung tromle
    
 2. Læg OnTop græsarmering ud og troml godt – det er ikke nødvendigt at efterfylde armerings hullerne (græsset vil hurtigt vokse op gennem armeringen).
    
 3. Spred lidt gødning for at fremme græsvæksten

Læggevejledning på areal, der efterfølgende tilsås

 1. Troml arealet og tilså efter anvisning fra frøleverandøren. Tilså med egnet græs-frøblanding.
    
 2. Hæng ON-TOP græsarmering sammen. Troml let efterfølgende. Hold arealet fugtigt for at fremme græsspring og vækst.
    
 3. Klar til kørsel/belastning.