Overdækninger og mobile byrum

Vi tilbyder løsninger til overdækninger og mobile byrum.

Kube (Rum-i-Rum)

Urban Blocks

Gard-3 Cykeloverdækning

Gard-1 Overdækning

Gard-1 EXPO Overdækning

Gard-4 Cykeloverdækning

Gard-5 Cykeloverdækning

Containergård og Skjul

PC Cykeloverdækning

Rygeskur - PC1