Automatiske hæve-sænke pullerter

Fuldautomatiske hæve-sænke pullerter installeres i stigende omfang i de danske bymidter og city ringe. Formålet er dels at adgangsregulerer og områdesikre byrummet i forhold til trafikbelastning og beskyttelse af gå gade miljøet. Pullerter styres typisk med tidsstyring og køretøjer med adgang udstyres med kode eller fjernbetjening.

Bussluser

Byrum

Industri og virksomhed

Pullert Terrorsikring

Privat ejendom

Semi-automatisk pullert

Vi har gennem mere end 15 år leveret og monterede pullert anlæg i Danmark. Vores systemer omfatter alle former for drifts teknologi, pneumatik, hydraulik og elektromekaniske automatisk hæve-sænke pullerter.

Vore automatiske hæve-sænke pullerter er i sammenhængende serie og designe, således de automatiske pullerter kan suppleres med tilsvarende designs i fast og manuelle flytbare pullerter.

Automatiske hæve-sænke pullert er særlig velegnet til trafik regulering i særlig trafik belastede områder, eller i områder som ønskes reguleret for persontrafik. Bus sluser anvendes i stigende omfang i forbindelse med adgangsregulering m.v. Bussen har typisk adgang med bro bizz lignende løsning, der sikre en enkel og let betjening af pullerter.

G9 har i samarbejde med rådgivere og kommuner medvirket til automatiske pullerter hæve-sænke projekter der er tilpasset såvel design ønsker som krav til sikkerhedsniveau og betjening.  Kombinationen er automatisk hæve-sænke, bevægelige, pullerter og faste steler i samme design form byder på mange muligheder.

Automatiske Hæve sænke pullerter til terrorsikring, af f.eks. kemisk industri, bank, lufthavn og offentlig virksomhed.

Foruden adgangsregulering i bymidte og centrum omfatter vort program også systemer for terrorsikring, hvor systemet dimensioneres i forhold til internationale standard og krav for terrorsikring.  Terrorsikring med pullert anvendes i forbindelse med særlige følsomme anlæg som f.eks. kemisk industri, bank, lufthavn og offentlig virksomhed. I forhold til standard løsninger for hæve-sænke pullerter i byrum eller i forbindelse med f.eks. bussluser stilles der særlige krav til hæve-sænke pullerter der anvendes i forbindelse med terrorsikring. Foruden kraftigere stål i pullert systemer, stilles også særlige krav til fundament arbejdet.

G9 rådgiver i forhold til alle løsninger.